• Flattr FoI: 
Falkvinge &Co. on Infopolicy
BEFORE-FALKVINGE-IF-ANY FALKVINGE &CO. ON
INFOPOLICY
Falkvinge on Infopolicy - Home
General reflections

O tónu hlasu, senzacechtivosti, viditelnosti a volitelnosti

0

metapříspěvky

metapříspěvky

Zvolit si pro každý článek ten správný tón hlasu je o dost více než jen napsat, co si člověk myslí či cítí. Postupně to přeroste v komplexní politickou hru hranou různými neformálními způsoby s cílem získat pozornost pro to, co opravdu chcete říct – nakonec se to příliš neliší od způsobu, jakým fungují tradiční média.

Rád bych převážně psal smysluplné články plné reflexe na téma informační politiky a růstu Pirátského hnutí v historických paralelách (a že jich je). Takové články mají tisíce čtenářů. Zatímco já z jejich psaní získávám hodně, v realitě nijak nezvyšují velikost mého publika, což je ale důležité, pokud chcete změnit svět.

Stejně tak jde i o vaší relativní velikost a mediální stopu. Ve volební kampani k evropským volbám 2009 jsem byl hned po nespravedlnostech v případě Spectrial (soud proti bývalým provozovatelům serveru The Pirate Bay a čtvrtému člověku bez spojitosti s tímto serverem) opravdu naštván a s tímto tónem hlasu jsem veřejně psal a vystupoval. Z ničeho nic se pak Pirátská strana stala třetí největší stranou a najednou nebylo nutné zvýšovat hlas, aby člověk získal pozornost; lidé mě začali poslouchat a mohl jsem si dovolit být ve svých článcích více přemítavý. Inklinuji tak k tomu psát převážně filozoficky a reflexivně, ale neváhám být i utočný, pokud vidím spáchanou nespravedlnost, ať už proti komukoli. Právě tato variace v mém hlase je součástí větší strategie, k čemuž se vrátím v článku později.

I při psaní rozzlobených článků jsem stále velmi pečlivý při výběru jazyka – používám výrazy tak silné, jak jen může být objektivně obhájeno, silnějších se snažím vyvarovat. Používám termínu “korupce”, když by průměrná osoba na ulici tohoto termínu použila. Termínu “cenzůra” využívám pouze v jeho lexikálním významu – kdy jakákoli třetí strana (s pověřením od vlády) zabraňuje komunikaci mezi dvěma dalšími stranami. Z nějakého důvodu to vždy skončí tím, že část lidí relativizuje termíny, které používám v jejich lexikálním významu, a to tím, že situace může přece být “ještě horší”. Díky tomu pak usuzují, že celý článek je špatně. To mě trochu frustruje a považuji to za intelektuální nespravedlnost. Možná jde jen o povrchní útoky s tím, že i ostatní hrají svými vlastními pravidly. Ale přiznám se, že nevím.

Jedním z nedávných příkladů byla cenzura německé Piratenpartei 3 dny před volbami; internetové stránky strany byly ve školách cenzůrovány. Na Redditu pak někdo označil celý můj článek jako falešný s dodatkem “neexistuje centralizovaná cenzůra v Německu ! Tento článek je směšný !”. Pravda, nemusí to tak být. Ale já jsem nikde netvrdil, že jde o centralizovanou cenzůru, to v mém popisu situace nikde nenajdete. Jen jsem uvedl, že v Německu byl příklad regionální cenzůry, za kterou byl navíc zodpovědný stát. A to je to nebezpečíl. Spousta lidí mě raději napadla za sémantiku než aby diskutovala vážný demokratický problém, že jedna z komunikačních platforem politické strany může být selektivně znepřístupněna bez toho, aniž by za to byl kdokoli zodpovědný.

Jiným příkladem byl případ korumpovaného soudce Chris Hensena, který měl společné obchodní aktivity s právníkem žalující strany. Spousta lidí se na mě za užití slova “korupce” obořila s tím, že použití takovéhoto slova v tomto kontextu nebylo vhodné. Ale jak jsem uvedl, slova používám v jejich přesném lexikálním významu a ne jinak. Ani tato korupce není nějakou náhodou, naopak jde o jádro problému vyskytujíci se v mnoha zemích. Soudci po celém světě byli spojeni s právníky kopírovacího monopolu, přivlastnili si jejich pohled na kopírovací právo a používají tak související zákony zcela jinak než soudci bez této historie. Jejich úsudek je zkreslen a to bez schopnosti si toto zkreslení uvědomit. Každého s jiným úsudkem pak tvrdě odsoudí.

(Pokud bychom popisovali soudní systém v jakékoli cizí zemi s takto předurčenými případy, okolo 95% z nás by bez váhání použilo termínu “korupční”. Na tomto případě byl navíc unikátní fakt objevení dokumentace, že soudce a žalobce nejen že spolu spolupracovali, ale tato spolupráce byla navíc na komerční bázi. Ta samá věc se stala i ve švédském případě proti The Pirate Bay, kde soudce Thomas Norström byl formálním členem stejné právnické asociace spojené s kopírovacím monopolem jako žalující právníci.)

Pokud okolo sleduji takovéto případy, velmi rychle se naštvu. A napíšu pak přesně to, co cítím, i když jsem stále velmi pečlivý při použivání silnějších slov než je absolutně nutné a než si můžu z lexikálního pohledu obhájit. Mnoho zpravodajských kanálů si pak stěžuje na emočně a bulvárně laděné příspěvky, které jsou jenom výsledkem mého vlastního naštvání. Přesto jsou pak takovéto příspěvky na Redditu v nejčtenějších.

Příkladem takovéhoto článku je ten o zkorumpovaném soudci Hensenovi. Během prvních 24 hodin měl článek přes 250 000 shlédnutí. To je dobrý výsledek pro jakýkoli článek. Zviditelňuje to i další mé texty – stránka zde je upravena tak, aby i starší články měly výrazné místo a grafika na ně čtenáře upozornila. Mým přístupem tak je míchat reflexi s emocemi, kdy emoční příspěvky mají přilákat množství čtenářů a ty reflexivní pak udržet vyšší filozofickou hodnotu.

Jen pro ilustraci, pro tradiční noviny by to znamenalo vydání 10-20 milionů kusů, aby článek získal takovouto čtenost. Přemýšlivé články nezískávají čtenáře, rozlobená senzacechtivost ano.

Poznámka: čtenáři na Redditu si stěžují na senzacechtivost, přitom každý bulvárněji laděný článek získává nejvíce hlasů.

Pokud mám převést tato zamyšlení na zvolitelnost ve volbách, tak některými lidmi z hnutí jsem kritizován, když používám příliš silný jazyk, jelikož to může vést ke snížení oblíbenosti značky Pirátské strany. To může být pravda, ale jen pokud je zaměněna oblíbenost s volitelností. Píšu, abych optimalizoval množství voličů, nikoli oblíbenost. Jde o zcela protichudné koncepty, v realitě musíte být u některých neoblíbený abyste získal hlasy jiných.

Noční můrou je, že 100% lidí bude o Pirátské straně smýšlet v pozitivním smyslu a bude nás mít jako druhou volbu. To by znamenalo, že nedostaneme žádné hlasy. Já píšu tak, abych zoptimalizoval druhou variantu – 10-20% voličů si bude myslet, že jsme dostatečně radikální a agresivní ohledně jejich reálných problémů, zbylých 80-90% nás bude pravděpodobně nesnášet. Tato varianta pak znamená volební vítězství.

Samozřejmě že tento článek kvůli svému filozofickému náboji příliš čtenářů nezíská. Ale ani není psán s cílem optimalizovat počet čtenářů. Cílem je mít referenční příspěvek – takový, na který můžu příště odkázat, až budu opět kritizován za tón hlasu.

This article was translated into čeština by Jiri Jansa.

You've read the whole article. Why not subscribe to the RSS flow using your favorite reader, or even have articles delivered by mail?

About The Author: Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.

Liked This?

TRANSLATIONS AVAILABLE
This article is also available in other languages: english, spanish.

By participating in the discussion and posting here, you are placing your contribution in the public domain (CC0). If you are quoting somebody else, credit them.

Contributors take own responsibility for their comments.

0

Add a Comment

+ 7 = 16

About The Author

Rick is the founder of the first Pirate Party and is a political evangelist, traveling around Europe and the world to talk and write about ideas of a sensible information policy. He has a tech entrepreneur background and loves whisky.

More On Infopolicy

This publication is protected under the Constitution of the Kingdom of Sweden. Any problem you have with this publication remains exclusively yours. Accountable publisher: Rick Falkvinge.
All text on this site is Public Domain / CC0 unless specifically noted and credited otherwise. Copy, remix, and inspire. (Troll policy.)
Log in | Original theme design by Gabfire themes (heavily modified)